The Emporia Gazette
Emporia, Lyon County Kansas, Monday, July 24, 1989