The Emporia Gazette
Emporia, Lyon County Kansas
Thursday, August 10, 1972
Monday, August 14, 1972