The Emporia Gazette
Emporia, Lyon County Kansas
Monday, July 17, 1967
Wednesday, July 19, 1967